Mistrzostwa Polski Masters
2022-06-03 | 2022-06-04
zgłoszenia zamknięte (brak możliwości zmian)

Obecnie jesteś niezalogowany.
Masz możliwość przejrzenia opublikowanej listy zgłoszeń.
Lista zgłoszeń jest zamknięta.

Regulamin oraz listy startowe


Regulamin oraz listy startowe dostępne pod linkiem.


21 1xMM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
BTW Bydgoszcz
10103 Jabłoński Wojciech 1973
2
Andrzej Adamczewski
6192 Adamczewski Andrzej 1949
3
AZS AWF Warszawa
10117 Łojszczyk Piotr 1973
4
Gedania Gdańsk
6156 Gaca Adam 1953
5
Jacek Dąbrowski
6185 Dąbrowski Jacek 1948
6
Paweł Szczepaniak
6150 Szczepaniak Paweł 1970
7
TWDW Warszawa
11382 Pycio Michał 1988
8
TWDW Warszawa
10957 Kopka Tomasz 1987
9
Jacek Gustowski
6134 Gustowski Jacek 1968
10
KW 1904 Poznań
11115 Woźniak Marcin 1973
11
KW 1904 Poznań
6178 Majchrzak Tomasz 1957
12
KW 1904 Poznań
6264 Mikołajczak Mariusz 1971
13
Wojciech Urbanowski
9940 Urbanowski Wojciech 1975
14
Jacek Wielebnowski
6981 Wielebnowski Jacek 1951
15
Ernest Grocki
11406 Grocki Ernest 1940
16
Jerzy Pestka
6203 Pestka Jerzy 1942
22 2xKM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
Krystyna Wechmann
11371 Wechmann Krystyna 1950
11372 Pribe Danuta 1939
2
Róża Wasilewska
11384 Wasilewska Róża 1950
11306 Kanoniczak Grażyna 1961
3
TWDW Warszawa
10785 Kucharska Julia 1991
11379 Ślotała Anna 1991
23 4-MM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
TWDW Warszawa
10441 Ziganshin Rustam 1976
10436 Zieliński Maciej 1982
10377 Sojka Dariusz Rafał 1975
6134 Gustowski Jacek 1968
2
Robert Borys
11386 Borys Robert 1975
11391 Neumann Krzysztof 1970
6173 Stefanowski Dariusz 1964
6231 Wróblewski Jacek 1970
3
LOTTO Bydgostia
11407 Gołuński Wojciech 1973
11183 Malinowski Waldemar 1972
11184 Paprocki Krzysztof 1947
11185 Zroślak Jerzy 1955
24 8xMixM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
BKW Bydgoszcz
11395 Danielska Katarzyna 1993
11394 Klunder Patrycja 1990
10355 Chrustowska Agata 1986
10699 Wawrocka Anna 1990
11397 Bator Michał 1989
10957 Kopka Tomasz 1987
11417 Rekowski Mateusz 1989
11398 Szepczyński Kamil 1983
9694 Smyk Martyna 2004
Danielska K. Chrustowska A.
2
Paweł Szczepaniak
6150 Szczepaniak Paweł 1970
11392 Kozłowski Piotr 1964
11404 Korytowski Paweł 1960
6971 Błach Michał 1973
11306 Kanoniczak Grażyna 1961
11405 Byks Marta 1987
11370 Gumienna Anna 1951
11384 Wasilewska Róża 1950
11399 Bielska-Fabrykiewicz Małgorzata 1981
3
TWDW Warszawa
11383 Robinski Tadeusz 1965
10443 Wasiukiewicz Aleksander 1975
10434 Mundzik Mikołaj 1980
11379 Ślotała Anna 1991
10785 Kucharska Julia 1991
11377 Stolińska Małgorzata 1987
10952 Wierzbicka Aleksandra 1986
10435 Jazłocki Łukasz 1982
11381 Guniewska Ewa 1988
25 4xMM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
Paweł Szczepaniak
6150 Szczepaniak Paweł 1970
6231 Wróblewski Jacek 1970
6173 Stefanowski Dariusz 1964
6230 Czerwiński Sławomir 1966
2
WRC Warszawa
11389 Szewczuk Paweł 1985
11387 Andziak Rafał 1987
11388 Malejczyk Łukasz 1984
11390 Jędrzejowski Jarosław 1973
3
TWDW Warszawa
10780 Strzemiecki Jarek 1983
10443 Wasiukiewicz Aleksander 1975
10435 Jazłocki Łukasz 1982
10434 Mundzik Mikołaj 1980
4
TWDW Warszawa
11383 Robinski Tadeusz 1965
10441 Ziganshin Rustam 1976
10440 Cousens Daniel 1971
10436 Zieliński Maciej 1982
5
LOTTO Bydgostia
11413 Kamiński Łukasz 1985
11415 Jemioła Sławomir 1979
11414 Grzanka Dawid 1979
11410 Antczak Marcin 1976
6
KW 1904 Poznań
Tomasz Wojaczyk
6264 Mikołajczak Mariusz 1971
3884 Wojaczyk Tomasz 1972
11129 Fabrykiewicz Krzysztof 1977
11115 Woźniak Marcin 1973
26 1xKM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
Ulrike Fuhrmann
9244 Fuhrmann Ulrike 1963
2
Anna Gumienna
11370 Gumienna Anna 1951
3
TWDW Warszawa
11381 Guniewska Ewa 1988
4
WTW Warszawa
10793 Czerwińska - Nowak Edyta 1963 Renc A.
27 2xMixM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
Ulrike Fuhrmann
9244 Fuhrmann Ulrike 1963
6185 Dąbrowski Jacek 1948
2
Małgorzata Bielska-Fabrykiewicz
11399 Bielska-Fabrykiewicz Małgorzata 1981
11129 Fabrykiewicz Krzysztof 1977
3
WTW Warszawa
11400 Koppen Hans 1966
10793 Czerwińska - Nowak Edyta 1963
Renc A.
4
WTW Warszawa
10820 Drzewek Emil 1980
436 Renc Agnieszka 1986
Renc A.
5
Piotr Kozłowski
11392 Kozłowski Piotr 1964
11370 Gumienna Anna 1951
6
Danuta Pribe
11372 Pribe Danuta 1939
6203 Pestka Jerzy 1942
28 2-MM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
Michał Błach
6971 Błach Michał 1973
11309 Bagniak Marek 1969
2
LOTTO Bydgostia
Wojciech Urbanowski
11183 Malinowski Waldemar 1972
9940 Urbanowski Wojciech 1975
3
LOTTO Bydgostia
Krzysztof Neumann
11407 Gołuński Wojciech 1973
11391 Neumann Krzysztof 1970
29 4xMixM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
Paweł Korytowski
Marta Byks
11404 Korytowski Paweł 1960
11405 Byks Marta 1987
11416 Grzelka Ewa 1982
10103 Jabłoński Wojciech 1973
2
WTW Warszawa
10820 Drzewek Emil 1980
11400 Koppen Hans 1966
436 Renc Agnieszka 1986
10793 Czerwińska - Nowak Edyta 1963
Renc A.
3
LOTTO Bydgostia
11410 Antczak Marcin 1976
11408 Skornia Marika 1993
11409 Brzyska Urszula 1993
11413 Kamiński Łukasz 1985
30 2xMM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
Gedania Gdańsk
Jerzy Pestka
6156 Gaca Adam 1953
6203 Pestka Jerzy 1942
2
Jacek Dąbrowski
6185 Dąbrowski Jacek 1948
6186 Borkowski Ireneusz 1939
3
Michał Błach
6971 Błach Michał 1973
11309 Bagniak Marek 1969
4
Paweł Szczepaniak
6150 Szczepaniak Paweł 1970
6230 Czerwiński Sławomir 1966
5
WRC Warszawa
11390 Jędrzejowski Jarosław 1973
11388 Malejczyk Łukasz 1984
6
WRC Warszawa
11389 Szewczuk Paweł 1985
11387 Andziak Rafał 1987
7
TWDW Warszawa
10441 Ziganshin Rustam 1976
10962 Juraszyński Borys 1960
8
TWDW Warszawa
10435 Jazłocki Łukasz 1982
10434 Mundzik Mikołaj 1980
9
TWDW Warszawa
11383 Robinski Tadeusz 1965
10440 Cousens Daniel 1971
10
KW 1904 Poznań
Tomasz Wojaczyk
11115 Woźniak Marcin 1973
3884 Wojaczyk Tomasz 1972
11
KW 1904 Poznań
6264 Mikołajczak Mariusz 1971
6178 Majchrzak Tomasz 1957
12
Dariusz Stefanowski
6173 Stefanowski Dariusz 1964
6231 Wróblewski Jacek 1970
31 4xKM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
BKW Bydgoszcz
11394 Klunder Patrycja 1990
4995 Danielska Katarzyna 1993
10699 Wawrocka Anna 1990
10355 Chrustowska Agata 1986
Danielska K. Chrustowska A.
2
Małgorzata Bielska-Fabrykiewicz
11399 Bielska-Fabrykiewicz Małgorzata 1981
11402 Rakowska Natalia 1981
11416 Grzelka Ewa 1982
11405 Byks Marta 1987
3
TWDW Warszawa
10952 Wierzbicka Aleksandra 1986
11377 Stolińska Małgorzata 1987
11376 Dmeńska Julia 1984
11378 Niedziólka Maria 1992
32 8xMM
# Barwy Zawodnicy Trenerzy
1
TWDW Warszawa
10435 Jazłocki Łukasz 1982
10434 Mundzik Mikołaj 1980
10443 Wasiukiewicz Aleksander 1975
10377 Sojka Dariusz Rafał 1975
10962 Juraszyński Borys 1960
6134 Gustowski Jacek 1968
10441 Ziganshin Rustam 1976
10436 Zieliński Maciej 1982
11381 Guniewska Ewa 1988
2
Krzysztof Fabrykiewicz
Tomasz Wojaczyk
Paweł Szczepaniak
11129 Fabrykiewicz Krzysztof 1977
3884 Wojaczyk Tomasz 1972
6150 Szczepaniak Paweł 1970
10957 Kopka Tomasz 1987
6264 Mikołajczak Mariusz 1971
11392 Kozłowski Piotr 1964
6178 Majchrzak Tomasz 1957
11115 Woźniak Marcin 1973
11384 Wasilewska Róża 1950
3
LOTTO Bydgostia
11407 Gołuński Wojciech 1973
11183 Malinowski Waldemar 1972
9940 Urbanowski Wojciech 1975
11410 Antczak Marcin 1976
11414 Grzanka Dawid 1979
11415 Jemioła Sławomir 1979
11185 Zroślak Jerzy 1955
11184 Paprocki Krzysztof 1947
11412 Kotłowski Przemysław 1978